Regional Europa Regions Unió Europea
12
Llocs en Internet sobre aquestes agrupacions geogràfiques d'Europa.

La Unió Europea o UE és una organització internacional d'estats europeus, establerta pel Tractat de Maastricht.
La Unió Europea és l'organització internacional més poderosa que existeix actualment, d'alguna manera similar a un estat, tot i que no del tot, ja que els estats membres mantenen representacions diplomàtiques a altres estats. Alguns experts creuen que no s'hauria de considerar com una organització internacional, més aviat una entitat sui generis'.
More information

categories 31

Info Point Europa
Accés a informació sobre la Unió Europea: legislació, institucions, programes comunitaris, beques i ajuts. Fet per l'Ajuntament de Lleida.
L'Euro a Catalunya
Pla de la Generalitat per a la introducció de l'euro a Catalunya, informació sobre els bitllets i les monedes i consells per a fer el canvi.
Viquipèdia: Consell Europeu
Òrgan polític que té la funció d'impulsar i definir les orientacions polítiques generals de la UE, i arbitrar o desbloquejar els temes més difícils. També té atribucions en la PESC, cooperació de la jurisdicció i de la policia en matèria penal, política econòmica, monetària, i d'ocupació.
Viquipèdia: Euro
És la moneda de dotze dels vint-i-cinc estats que formen part de la UE (i també d'alguns de fora de la Unió).
Viquipèdia: Europol
És la contracció de European Police Office, és la agència de la UE destinada a gestionar la informació criminal i de seguretat.
Viquipèdia: Llistat d'aglomeracions de la Unió Europea
Les àrees metropolitanes de més de 500.000 habitants de la UE apareixen ordenades per població.
Viquipèdia: Parlament Europeu
Assamblea parlamentària de la UE, els membres de la qual són escollits per sufragi universal i directe cada 5 anys. És l'única institució de la UE escollida directament pels ciutadans.
Viquipèdia: Pressupost de la Unió Europea
Conté els ingressos i les despeses de la UE.
Viquipèdia: Referèndum sobre la Constitució Europea a Espanya
El 20 de febrer del 2005, Espanya es convertí en el primer país de la UE en el qual es celebrà un referèndum sobre el Tractat que estableix una constitució per Europa signat el 29 d'octubre del 2004 a Roma pels caps d'estat dels estats membres
Viquipèdia: Tractat de Maastricht
Ciutat neerlandesa on es signà l'acord i on es duren a terme les negociacions finals durant el mes de desembre de 1991. Acord signat el 7 de febrer de 1992 pels membres de la UE. Entrà en vigor l'1 de novembre de 1993 i portà a la creació de la UE que en endavant substituexi a la Comunitat Europea i fou el resultat de la resolució separada de varies negociacions en temes d'unió monetària i política.
Viquipèdia: Tractat que estableix una constitució per Europa
Proposta de tractat constitucional per a la Unió Europea. L'objectiu fonamental és substituir el conjunt de tractats existents que constitueixen Europa.
Viquipèdia: Unió Europea
Organització internacional d'estats europeus, establerta pel Tractat de Maastricht. Problemes actuals, orígens, mètodes, concepte i història. Estats membres i ampliació a l'est.
Viquipèdia: Llistat d'aglomeracions de la Unió Europea
Les àrees metropolitanes de més de 500.000 habitants de la UE apareixen ordenades per població.
Viquipèdia: Europol
És la contracció de European Police Office, és la agència de la UE destinada a gestionar la informació criminal i de seguretat.
Viquipèdia: Parlament Europeu
Assamblea parlamentària de la UE, els membres de la qual són escollits per sufragi universal i directe cada 5 anys. És l'única institució de la UE escollida directament pels ciutadans.
Viquipèdia: Unió Europea
Organització internacional d'estats europeus, establerta pel Tractat de Maastricht. Problemes actuals, orígens, mètodes, concepte i història. Estats membres i ampliació a l'est.
L'Euro a Catalunya
Pla de la Generalitat per a la introducció de l'euro a Catalunya, informació sobre els bitllets i les monedes i consells per a fer el canvi.
Viquipèdia: Referèndum sobre la Constitució Europea a Espanya
El 20 de febrer del 2005, Espanya es convertí en el primer país de la UE en el qual es celebrà un referèndum sobre el Tractat que estableix una constitució per Europa signat el 29 d'octubre del 2004 a Roma pels caps d'estat dels estats membres
Viquipèdia: Tractat que estableix una constitució per Europa
Proposta de tractat constitucional per a la Unió Europea. L'objectiu fonamental és substituir el conjunt de tractats existents que constitueixen Europa.
Viquipèdia: Tractat de Maastricht
Ciutat neerlandesa on es signà l'acord i on es duren a terme les negociacions finals durant el mes de desembre de 1991. Acord signat el 7 de febrer de 1992 pels membres de la UE. Entrà en vigor l'1 de novembre de 1993 i portà a la creació de la UE que en endavant substituexi a la Comunitat Europea i fou el resultat de la resolució separada de varies negociacions en temes d'unió monetària i política.
Info Point Europa
Accés a informació sobre la Unió Europea: legislació, institucions, programes comunitaris, beques i ajuts. Fet per l'Ajuntament de Lleida.
Viquipèdia: Pressupost de la Unió Europea
Conté els ingressos i les despeses de la UE.
Viquipèdia: Euro
És la moneda de dotze dels vint-i-cinc estats que formen part de la UE (i també d'alguns de fora de la Unió).
Viquipèdia: Consell Europeu
Òrgan polític que té la funció d'impulsar i definir les orientacions polítiques generals de la UE, i arbitrar o desbloquejar els temes més difícils. També té atribucions en la PESC, cooperació de la jurisdicció i de la policia en matèria penal, política econòmica, monetària, i d'ocupació.

Aquesta categoria en altres idiomes: 18

Darrera actualització:
Abril 21, 2016 at 9:54:05 UTC
Regional
Ciència i tecnologia
Compres
Societat
Esports
All Languages
Arts
Economia i empresa
Informàtica
Jocs
Salut
Mitjans de comunicació
Lleure
Referència