Llocs en Internet sobre aquestes agrupacions geogràfiques d'Europa.

La Unió Europea o UE és una organització internacional d'estats europeus, establerta pel Tractat de Maastricht.
La Unió Europea és l'organització internacional més poderosa que existeix actualment, d'alguna manera similar a un estat, tot i que no del tot, ja que els estats membres mantenen representacions diplomàtiques a altres estats. Alguns experts creuen que no s'hauria de considerar com una organització internacional, més aviat una entitat sui generis'.