Curlie

Uživatelé dat Curlie

Data Curlie jsou využívána několika internetovými stránkami, vyhledávacími službami a adresáři. Jejich seznam najdete na World/Česky/Počítače/Internet/Vyhledávání/Katalogy/Curlie/Stránky_využívající_data_z_Curlie. Curlie nekontroluje, kdy tyto servery obnovují svá data. Licenční řád Curlie však obsahuje další detaily.

Autorských právech

Copyright umožňuje společnosti Curlie Project Inc. patřičně zasáhnout, pokud by došlo k porušení autorských práv třetími stranami stranami a s ohledem na práci vykonávanou pro Curlie, předávate společnosti Curlie autorská práva na jakýkoliv materiál (jako popis odkazu, e-mail, komunikační prostředky, organizace kategorie atd.), které jste vytvořili a vložili do Curlie nebo vložíte či vytvoříte v budoucnosti. Avšak Curlie vám zpětně licencuje neexkluzívní právo používat jakýkoliv materiál, který jste do Curlie dodali bez licenčního poplatku. Navíc garantuje, že máte všechna práva nezbytná k autorizaci rozšíření a znovu rozšíření jakéhokoliv dodaného materiálu, který jste Curlie dodali, nebo dodáte pro začlenění k použití v Curlie. Poskytněte i jakékoliv informace, které si Curlie Project Inc. oddůvodněně vyžádá k případným neshodám s právy třetí osoby.