Curlie

Introducció

Fer-se editor de Curlie pot resultar una experiència divertida i gratificant. En unir-te a Curlie, estàs ajudant a construir el directori més complet i àmpliament distribuït de la Web. Curlie és una comunitat diversa d'editors que representen moltes nacionalitats, cultures i interessos. El seu denominador comú és l'interès per crear un recurs imparcial i objectiu per al públic en general, que abasti al més àmpliament possible el coneixement humà i que representi tots els temes i punts de vista.

La guia del directori exposa els principis i les normes essencials que regeixen el contingut editorial de Curlie i l'activitat de la comunitat. Tots els editors les han de tenir amb compte i servir-se'n com a base de les bones decisions editorials basades en el seny. De la mateixa manera que existeixen unes normes molt precises a seguir, d'altres són formulades d'una manera prou general perquè es puguin adaptar a determinades circumstàncies especials. De la mateixa manera que cal que tingueu amb compte aquesta guia, també és important que no l'apliqueu d'una manera rígida, que sacrifiqui la bona convivència per una puresa editorial. Feu servir aquesta guia i les pautes de categories específiques com a base de les vostres decisions editorials. Penseu sempre en l'usuari final.

La guia ofereix només unes bases per a l'edició, però no tracta exhaustivament tots els possibles problemes d'edició, ni possibles circumstàncies molt específiques. Els editors han de consultar la zona de recursos per a l'editor (ERZ), que ofereix altres trucs, consells i exemples addicionals. Si encara teniu dubtes després d'haver consultat aquells recursos, pregunteu-ho en algun dels fòrums d'editors. Les persones que no són editors han de consultar el Fòrum Públic de Curlie, on hi ha editors disposats a respondre qualsevol dubte sobre Curlie.

A continuació trobaràs descrites les diferents seccions d'aquesta guia.

Selecció i avaluació dels llocs web

Descripció de llocs web

Organització dels llocs web

Manteniment dels enllaços

Informació per als editors

Pautes Complementàries

A més d'aquestes directrius bàsiques, els editors de Curlie també es basen en una sèrie de directrius d'edició específiques de permisos i categories.