Curlie

Przegląd

Redagowanie Curlie może być doświadczeniem dającym wiele radości i satysfakcji. Przyłączając się do zespołu redaktorów Curlie, pomagasz tworzyć największy i najszerzej rozpowszechniany katalog stron www na świecie. Curlie jest różnorodną społecznością redaktorów wielu narodowości, kultur i zainteresowań. Ich wspólnym celem jest chęć stworzenia niezależnego, obiektywnego źródła danych dla szerokiej grupy odbiorców, źródła obejmującego możliwie jak najwięcej wiedzy i prezentującego wszystkie tematy i punkty widzenia.

Poradnik ten zarysowuje zasady i standardy, którymi kieruje się społeczność Curlie w swej pracy redakcyjnej. Oczekujemy, że wszyscy redaktorzy będą stosować się do tego poradnika i używać go jako podstawy przy podejmowaniu decyzji związanych z redagowaniem Curlie. Pomimo że są tutaj podane pewne określone rozwiązania, wiele kwestii jest omówionych wystarczająco ogólnie, by pozwolić na dostosowanie działań do specyficznych okoliczności. O ile kluczowe jest, by redaktorzy przestrzegali zawartych tu zasad, o tyle równie istotne jest, by nie stosować ich kosztem funkcjonalności katalogu dla potencjalnego odbiorcy danych Curlie. Redaktorzy powinni używać tego poradnika jako podstawy w redagowaniu katalogu, jak również w tworzeniu kart poszczególnych kategorii. Zawsze jednak pamiętać powinni o użytkowniku końcowym tych danych.

Poradnik zawiera podstawy redagowania i nie obejmuje niuansów ani wszelkich specyficznych okoliczności. Redaktorzy powinni skorzystać z Editor Resource Zone (ERZ), zawierającego dodatkowe porady, przykłady oraz inne wskazówki. Jeżeli po przejrzeniu powyższych źródeł redaktor wciąż ma wątpliwości, powinien zawrzeć je w pytaniu na jednym z forów redaktorskich. Osoby nie będące redaktorami mogą skorzystać z Publicznego Forum Curlie, na którym redaktorzy odpowiadają na pytania związane z Curlie.

Rozdziały niniejszego poradnika są opisane poniżej.

Wybór i ocena stron www

Opisywanie stron

Organizowanie stron

Kontrola odsyłaczy

Informacje o redaktorach

Dodatkowe wytyczne

Poza tymi podstawowymi wytycznymi edytory Curlie również opierać się na serii uprawnień i kategorii konkretnych wytycznych edycyjnych.